logo_usrides_export_color

Rok produkcji a rok modelowy – kiedy auto zostało wyprodukowane?

blank

Na rok produkcji samochodu zwraca uwagę niemal każda osoba, która decyduje się na zakup używanego pojazdu. Osoby interesujące się motoryzacją, kupujące czy sprzedające pojazdy spotykają się również z innym terminem – rok modelowy samochodu. Czym oba pojęcia różnią się od siebie?

Rok modelowy a rok produkcji – różnice

Rok produkcji pojazdu to data wyprodukowania konkretnego samochodu, przejście przez niego kontroli i przekazania do magazynu wyrobów gotowych. Rok produkcji zawsze pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Zgodnie z zaleceniami rok produkcji musi być umieszczony jako 7 od końca w numerze VIN. Należy jednak podkreślić, że jest to tylko zalecenie, a nie obowiązek narzucony przez przepisy, z tego też powodu producenci samochodów nie zawsze dostosowują się do niego. Są tacy, którzy podają pełną datę, inni w miejscu roku produkcji wstawiają liczby o zupełnie innym znaczeniu.

Rok modelowy, nazywany rokiem modelu czy modelem roku to okres, w którym były produkowane pojazdy o określonych cechach charakterystycznych. W większości przypadków rok modelowy rozpoczyna się w połowie roku kalendarzowego, kończąc w drugiej połowie kolejnego roku. Pojęcie roku modelowego stosowane jest w głównej mierze przy działaniach marketingowych prowadzonych przez producentów samochodów.

Dziś, gdy produkcja samochodów jest znacznie większa niż popyt na nie, coraz częściej pojazdy od chwili przekazania do sprzedaży dość długo czekają na klienta. Z tego też powodu osoby dokonujące zakupu auta nie zawsze patrzą na jego rok produkcji. Zdecydowanie bardziej wiarygodna jest data pierwszej rejestracji, będąca wyznacznikiem rozpoczęcia eksploatacji samochodu po jego odbiorze.

Czy stosowanie pojęcia modelu roku ma sens w przypadku pojazdów używanych?

W przypadku zakupu pojazdów używanych stosowanie pojęcia model roku nie ma większego sensu. Tu zdecydowanie ważniejsza jest data pierwszej rejestracji auta, jaka wpisana została do dowodu rejestracyjnego. Im starsze auto, tym znacznie roku modelowego staje się mniej znaczące. Zdecydowanie największe znaczenie ma w odniesieniu do pojazdów pochodzących wprost z salonu.

Rok produkcji czy rok modelowy – jakie określenia mają największe znaczenie w USA, Europie i Polsce?

Rok modelowy to określenie, które bardzo często stosowane jest w oznaczeniach pojazdów pochodzących z rynku amerykańskiego. Co ciekawe, w tamtejszych rejonach jest częściej spotykane niż rok produkcji. W przypadku pojazdów z rynku europejskiego najczęściej stosowaną rynkową datą jest pierwsza rejestracja – najbardziej wiarygodna data określająca rzeczywisty okres eksploatacji pojazdu.

W Polsce największe znaczenie ma rok produkcji, który w zależności od okoliczności może się znacząco różnić od daty pierwszej rejestracji (duże różnice można zaobserwować w przypadku pojazdów importowanych z rynku azjatyckiego).